Marcella Reca Zipp, Director of Grants and Special Programs
marcella.zipp@d214.org | p. (847) 718-7669 | f. (847) 718-7906

 

Maureen Stabile, Grants Supervisor
maureen.stabile@d214.org | p. (847) 718-7654 | f. (847) 718-7906

 

Jonathan Senderak, Student Services Assistant
jonathan.senderak@d214.org | p. (847) 718-7682 | f. (847) 718-7906